ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

ODBORNÁ TALIANČINAPRE LEKÁROV 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre lekáriov, zdravotnického personálu, opatrovatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

od 3 do 5 študentov 

 

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENA € 250 (10 stretnutí)

 

ODBORNÁ TALIANČINA
PRE PRÁVNIKOV
 
 
 
CENA € 250 (10 stretnutí)

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

OODBORNÁ TALIANČINA
PRE EKONÓMOV
 
 

CENA € 250 (10 stretnutí)

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA