VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 


VŠEOBECNÁ TALIANȡINA PRE FIRMY

10 týždnov (2x týždenne – 60 min.)na všetkých úrovniach (A1/B2)

 od 3 do 7 študentov

 

 

 

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY