ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

ODBORNÁ TALIANČINAPRE EKONÓMOV

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre eknómov, odborného personálu banky, podnikatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

od 3 do 5 študentov

 

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENA € 300 (10 stretnutí)

TESTY Z GRAMATIKY

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Rychlá rezervácia