VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY 

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

Úroveň A1

MI PRESENTO - PREDSTAVIM SA

CENA ZA 10 STRETNUTÍ  € 200 - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

CENA ZA 60 MIN. € 20 - RYCHLÁ REZERVÁCIA

CENA ZA 60 MIN. S VEČEROU € 30 - RYCHLÁ REZERVÁCIA