VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY CEZ SKYPE

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.)

 od 1 do 3 študentov

Úroveň A1

LA MIA FAMIGLIA - MOJA RODINA

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

Cena za 45 min. pre 1 osobu € 25
Cena za 45 min. pre 2 osoby € 20
Cena za 45 min. pre 3 osoby € 15 
 

TESTY Z GRAMATIKY

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Rychlá rezervácia