VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

  

RANNÝ KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY S RAŇAJKAMI 

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

Úroveň A1

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENA € 250 (10 stretnutí)

TESTY Z GRAMATIKY

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Rychlá rezervácia