VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

 

Úroveň A1

GLI AMICI – KAMARÁTI

 

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY