VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY 

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

Úroveň A1

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

CENA € 150 (10 stretnutí)

1. MI PRESENTO

CENA ZA 60 MIN. € 15

3. GLI AMICI 

CENA ZA 60 MIN. € 15

5. UNA GITA

CENA ZA 60 MIN. € 15 

7. PROFESSIONI

CENA ZA 60 MIN. € 15 

9. IL TEMPO LIBERO

CENA ZA 60 MIN. € 15 

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

2. LA MIA FAMIGLIA

CENA ZA 60 MIN. € 15

4. LA MIA CASA

CENA ZA 60 MIN. € 15 

6. PERSONAGGI FAMOSI

CENA ZA 60 MIN. € 15 

8. I M EZZI PUBBLICI

CENA ZA 60 MIN. € 15 

10. LA MUSICA

CENA ZA 60 MIN. € 15 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA