VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

  

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY 

10 stretnutí (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

Úroveň A1

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENA € 200 (10 stretnutí)

TESTY Z GRAMATIKY

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Rychlá rezervácia

 

1. MI PRESENTO

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

3. GLI AMICI 

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

5. UNA GITA

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

7. PROFESSIONI

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

9. IL TEMPO LIBERO

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

2. LA MIA FAMIGLIA

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

4. LA MIA CASA

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

6. PERSONAGGI FAMOSI

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

8. I M EZZI PUBBLICI

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia

10. LA MUSICA

CENA ZA 60 MIN. € 20

Rychlá rezervácia