VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ

VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

KONVERZAČNÝ KURZ
TALIANČINY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 15
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 20
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 20
OODBORNÁ TALIANČINA
PRE LEKÁROV
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 25

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 20
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 20
ODBORNÁ TALIANČINA
PRE PRÁVNIKOV
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
OODBORNÁ TALIANČINA
PRE EKONÓMOV
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 25