VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ

VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

KONVERZAČNÝ KURZ
TALIANČINY
 
 
 
CEZ SKYPE
Cena za 45 min. pre 1 osobu € 25
Cena za 45 min. pre 2 osoby € 20
Cena za 45 min. pre 3 osoby € 15 
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
OODBORNÁ TALIANČINA
PRE EKONÓMOV
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 30
 
 
JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE
Z TALIANSKEJ GRAMATIKY
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 25
 
ODBORNÁ TALIANČINA
PRE PRÁVNIKOV
 
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 30
 
OODBORNÁ TALIANČINA
PRE LEKÁROV
 
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 30

Rychlá rezervácia