VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ

VZDELÁVANIE V TALIANČINE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

KONVERZÁČNÝ KURZ TALIANČINY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

 

 

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 5 študentov

 

 

VŠEOBECNÁ TALIANČINA PRE FIRMY 

10 týždnov (2x týždenne – 60 min.)na všetkých úrovniach (A1/B2)*

 od 3 do 7 študentov

 

                  

 

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre advokátov, právnikov koncipientov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

od 3 do 5 študentov 

 

 

ODBORNÁ TALIANČINA PRE EKONÓMOV 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre ekonómov, odborného personálu banky, podnikatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

od 3 do 5 študentov 

 

 

ODBORNÁ TALIANČINA PRE LEKÁROV 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre lekárov, zdravotnického personálu, opatrovatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

od 3 do 5 študentov 

 

 

* Požadovaná jazyková úroveň  

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

LEKTOR -  Dr. Giovanni Gentile

 

KONVĚRZAČNÝ KURZ TALIANČINY

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE EKONÓMOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE LEKÁROV

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

STUDIJNÝ PLÁN