TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A2

Vyberte si správnu odpoveď