TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A2/B1

Vyberte si správnu odpoveď