TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A1

Vyberte si správnu odpoveď