TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

 

Úroveň A1 / A2

Vyberte si správnu odpoveď