SPOLOČNÝ EURÓPSKY

REFERENČNÝ RAMEC PRE JAZYKY

 

 

POUŽÍVATEĽ
ZÁKLADNÉHO JAZYKA
 

Úroveň  A1

SKÚSENÝ POUŽÍVATEĽ 
 

Úroveň  C1

 

SAMOSTATNÝ POUŽÍVATEĽ 
 

Úroveň  B1

 
POUŽÍVATEĽ
ZÁKLADNÉHO JAZYKA
 
 

SAMOSTATNÝ POUŽÍVATEĽ 

Úroveň  B2

 

SKÚSENÝ POUŽÍVATEĽ 
 

Úroveň  C1