REZERVÁČNÝ SYSTÉM

 

REZERVÁCIA

JE MOŽNÁ DO 24 HODÍN PRED ZAČIATKOM VZDELÁVANIA

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

JE MOŽNÉ DO 24 HODÍN OD PLÁNOVANÉHO ZAČIATKU VZDELÁVANIA