ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE
TALIANSKEJ KUKLTÚRY
 

CENA ZA 60 MIN. € 3

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI PRÁVA
 
 

  

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI EKONÓMIE
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI ŠPORTU
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI TURIZMU
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI DIPLOMACIE
 
 
CENA ZA 60 MIN. € 35 
 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI OBCHODU
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI MEDICÍNY 
 

  

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia

 
TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI GASTRONÓMIE
 
 

CENA ZA 60 MIN. € 35 

Rychlá rezervácia