ODBORNÉ VZDELÁVANIE

V TALIANČINE

 

                 

 

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI DIPLOMACIE

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre diplomatov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI PRÁVA 

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre advokátov, koncipientov, prekladateľov (sudných)

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI EKONÓMIE

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre ekonómov, odborného personálu banky,

prekladateľov a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI OBCHODU

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre podnikatelov, obchodníkov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI MEDICÍNY

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre lekárov, zdravotnického personálu, opatrovateľov,

prekladateľov a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI ŠPORTU

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

per professionálov, amatérov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI GASTRONÓMIE

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre diplomatov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI TURIZMU

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre turistov, prekladateľov

a študentov vysokej školy

 od 3 do 5 študentov

 

 

* Požadovaná jazyková úroveň na video lekcie  

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

ÚROVEŇ B1 - Samostatný používateľ

 

                    TABUĽKA SEBAHODNOTENIA
 
 
P
O
R
O
Z
U
M
E
N
I
E
 
Dokážem pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.
Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
 
 
 
H
O
V
O
R
E
N
I
E
Dokážem zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžem nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ma osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).
Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
 
P
Í
S
A
N
I
E
 
 
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú. Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

 

LEKTOR -  Dr. Giovanni Gentile

 

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE ODBORNEJ TALIANČINY

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI DIPLOMACIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI PRÁVA

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI EKONÓMIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI OBCHODU

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI MEDICÍNY

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI ŠPORTU

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI GASTRONOMIE

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI TURIZMU

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE TALIANSKEJ KULTÚRY

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

ŠTUDIJNÝ PLÁN