ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI DIPLOMACIE
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI EKONÓMIE
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI MEDICÍNY 
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI GASTRONÓMIE
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE
TALIANSKEJ KUKLTÚRY
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI PRÁVA
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI OBCHODU
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI ŠPORTU
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TERMINOLÓGIA
Z OBLASTI TURIZMU
 

CENA ZA 60 MIN. € 25 

TRADIČNÁ METÓDA