ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

Dr. Giovanni Gentile   

 

 

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE Z TALIANSKEJ KULTÚRY

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre všetkých študentov

 od 3 do 5 študentov

* Požadovaná jazyková úroveň 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENA ZA 60 MIN. € 35

Rychlá rezervácia