EKONOMICKÁ KOOPERÁCIA

 
 
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU
 

BUSINESS FORUM 2015

 

EXPO V MILÁNE 2015

 

 

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ
BURZA 2015

 

TALIANSKO-SLOVENSKO:
INVESTIČNÉ A OBCHODNÉ
PRILEŽITOSTI
 

EXPO V MILÁNE 2015

 

EU-ASEAN DAYS 2015

 

PROJEKTY ZAMERANÉ
NA ENERGETIKU,
INFRAŚTRUKTÚRU
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
NA SLOVENSKU A V TALIANSKU