ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY

 

VŠEOBECNÁ TALIANČINA

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA 

 

Zvoľte súbor

 

ODBORNÁ TALIANČINA

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

 

Zvoľte súbor

 

ODBORNÁ TALIANČINA

S INOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

 

MOJE IDEÁLNE VIDEO LEKCIE

ODBORNEJ TALIANČINY

 

Zvoľte súbor