VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

VIDEO KURZY VEDIE SKÚSENÝ TALIANSKY RODENÝ LEKTOR

 

VIDEO KURZ VO DVOJCI

intenzívny a polointenzívny (mesačný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

KONVERZÁCIA V TALIANČINE

 

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY