VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

VIDEO KURZY VEDIE SKÚSENÝ TALIANSKY RODENÝ LEKTOR

 

VIDEO KURZ PRE FIRMY

intenzívny a polointenzívny (mesačný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

VIDEO KURZ PRE FIRMY

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

 

TALIANSKA GRAMATIKA

 

 

KONVERZÁCIA V TALIANČINE

 

 

 

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY