VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ

VZDELÁVANIE V TALIANČINE

 

                 

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

CIEĽOVÉ SKUPINY

VIDEO KURZY VEDIE SKÚSENÝ TALIANSKY RODENÝ LEKTOR

 

VIDEO KURZ INDIVIDUÁLNY

intenzívny a polointenzívny (mesačný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

TALIANSKA GRAMATIKA

 

 

VIDEO KURZ VO DVOJCI

intenzívny a polointenzívny (mesačný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

 

VIDEO KURZ PRE FIRMY - 3/6 študentov

intenzívny a polointenzívny (mesačný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

pre všetkých študentov

 

      

 

VIDEO KURZ PRE PRÁVNIKOV - 3/4 študenti

klasický (trojmesačný/polročný) pre pokročilých (B2)*

pre právnikov koncipientov, podnikatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

 

 

VIDEO KURZ PRE EKONÓMOV - 3/4 študenti

klasický (trojmesačný/polročný) pre pokročilých (B2)*

pre ekonómov, odborného personálu banky, podnikatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

 

 

VIDEO KURZ PRE LEKÁROV - 3/4 študenti

klasický (trojmesačný/polročný) pre pokročilých (B2)*

pre lekárov, zdravotnického personálu, opatrovatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

 

 

VIDEO KURZ NA MOJU SKÚŠKU

VŠEOBECNEJ TALIANČINY - individuálny

klasický (trojmesačný/polročný) na všetkých úrovniach (A1/C2)*

šité na mieru všetkým študentom, podľa ich vlastnej požiadavky

 

VIDEO KURZ NA MOJU SKÚŠKU

ODBORNEJ TALIANČINY i- ndividuálny

klasický (trojmesačný/polročný) pre mierne pokročilých (B1)*

šité na mieru všetkým študentom, podľa ich vlastnej požiadavky

* Požadovaná jazyková úroveň na video kurzy   

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

 

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA