ODBORNÉ VZDELÁVANIE

V TALIANČINE

 

                 

 

S INNOVAČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

CIEĽOVÉ SKUPINY

VIDEO LEKCIE VEDIE SKÚSENÝ

TALIANSKY RODENÝ LEKTOR

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI DIPLOMACIE

pre mierne pokročilých (B1)*

pre diplomatov, prekladatelov

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI PRÁVA 

pre mierne pokročilých (B1)*

pre advokátov, koncipientov, prekladatelov (sudných)

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI EKONÓMIE

pre mierne pokročilých (B1)*

pre ekonómov, odborného personálu banky,

prekladatelov a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI OBCHODU

pre mierne pokročilých (B1)*

pre podnikatelov, obchodníkov, prekladatelov

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI MEDICÍNY

pre mierne pokročilých (B1)*

pre lekárov, zdravotnického personálu, opatrovatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI ŠPORTU

pre mierne pokročilých (B1)*

per professionálov, amatérov, prekladatelov

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI GASTRONÓMIE

pre mierne pokročilých (B1)*

pre diplomatov, prekladatelov

a študentov vysokej školy

 

 

TERMINOLÓGIA Z OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

pre mierne pokročilých (B1)*

pre turistov, prekladatelov

a študentov vysokej školy

 

* Požadovaná jazyková úroveň na video lekcie  

 

ÚROVEŇ B1 - Samostatný používateľ

 

                    TABUĽKA SEBAHODNOTENIA
P
O
R
O
Z
U
M
E
N
I
E
 
Dokážem pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.
Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
H
O
V
O
R
E
N
I
E
Dokážem zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžem nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ma osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).
Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
 
P
Í
S
A
N
I
E
 
 
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú. Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY

CENNÍK MOJICH IDEÁLNYCH VIDEO LEKCIÍ ODBORNEJ TALIANČINY