VEĽTRHY A B2B STRETNUTIA


SLOVENSKO-TALIANSKE OBCHODNÉ FÓRUM


ITALIANSKONSULTING bola jedna zo slovenských firiem vybraných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby sa zučastila na "Slovensko-talianske obchodné fórum", v ktorom viedla priame individuálne rokovania s vybranými talianskymi podnikateľskými subjekty a inštitúciami.

Pri príležitosti slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 16. júna 2015 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igor Slobodník slávnostne otvoril Slovensko-talianske obchodné fórum v rímskom komplexe Vittoriano.

Štátny tajomník vo svojom príhovore ocenil vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Talianskom tak v politickej, ako aj v hospodárskej oblasti. Zdôraznil otvorenosť našej ekonomiky pre zintenzívnenie spolupráce s Talianskom v oblasti energetiky, informačných technológií, strojárstva, elektrotechniky, chemického priemyslu, či cestovného ruchu.

Taliansko je štvrtým najvýznamnejším investorom na Slovensku. Dynamicky rastie aj vzájomná obchodná bilancia. Slovensko-talianske podnikateľské fórum upriamilo pozornosť na efektívny mechanizmus stimulov na podporu prílevu významných investícií do slovenskej ekonomiky a na vybudovanie početných priemyselných parkov po celom Slovensku. Na základe svedectiev už etablovaných spoločností boli prezentované možnosti ďalšieho rozvoja vzájomnej ekonomickej spolupráce. V neposlednom rade bolo podujatie pozvánkou na návštevu slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Miláno 2015.

Slovensko-talianske podnikateľské fórum spojené s výstavou slovenského moderného umenia v rámci projektu hlavného mesta Talianska "Rím smerom k EXPO Miláno 2015" pripravilo na 16. - 17. júna 2015 Veľvyslanectvo SR v Ríme v spolupráci s generálnym komisárom slovenskej expozície, SARIO, Taliansko-slovenskou obchodnou komorou a mestom Rím.


ZDROJ - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

https://www.mzv.sk/web/rim/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/i-slobodnik-otvoril-slovensko-talianske-podnikatelske-forum-v-rime/10182?p_p_auth=qV1M45qL&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Frim%2Fspravy%3Fstrana%3D2


PROGRAM SLOVENSKO-TALIANSKEHO OBCHODNÉHO FÓRA.pdf


PREZENTÁCIA SLOVENSKO-TALIANSKEHO OBCHODNÉHO FÓRA (english).pdf