PORADENSKÉ SLUŽBY

 
 

OBCHODNÉ PORADENSTVO

 • INFORMÁCIE O OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ 
 • VYHĽADÁVANIE A VÝBER OBCHODNÝCH PARTNEROV
 • KOMUNIKÁCIA S POTENCIÁLNYMI KLIENTMI/PARTNERMI 
 • ORGANIZÁCIA B2B/B2C STRETNUTÍ

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

 • ZAKLADANIE KAPITÁLOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
 • ZAKLADANIE SPOLOČNÝCH PODNIKOV
 • ZISKANIE POVOLENÍ A CERTIFIKÁTOV 
 • REGISTRÁCIA DAŇOVÉHO DOMICILU  

PRÁVNE PORADENSTVO

 • ZAPÍSANIE SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA "
 • REGISTRÁCIA SPOLOČNOSTI NA SÚDE 
 • VYPRACOVANIE A PREKLAD PRÁVNYCH DOKUMENTOV Z/DO TALIANČINY 
 • VYPRACOVANIE A PREKLAD NOTÁRSKYCH ÚKONOV Z/DO TALIANČINY

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • VEDENIE ÚČTOVNICTVA
 • SPRACOVANIE VÝKAZU DPH MESAČNE/ŠTVRŤROČNE  
 • SPRACOVANIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY
 • SPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMU

TLMOČNÍCKE A PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

 • TLMOČENIE PRI OBCHODNÝCH ROKOVANIACH Z/DO TALIANČINY
 • ODBORNÉ A KOMERČNÉ PREKLADY Z/DO TALIANČINY
 • JAZYKOVÉ KOREKTÚRY ODBORNÝCH TEXTOV Z/DO TALIANČINY
 • ÚRADNÉ PRKLADY Z/DO TALIANČINY

 

PORADENSKÉ SLUŽBY.pdf