MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

 

DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA


Bratislava 25. - 29. 7. 2012

 

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING a občianske združenie ASPIM EUROPA Ong, pod záštitou talianskych a slovenských inštitúcií, v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Bratislava a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, organizuje dvojročne medzinárodný festival DNÍ TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA.

Hlavným cieľom toho medzinárodného festivalu, je prispieť k zintenzívňovaniu a posilňovaniu medzinárodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom v rôznych oblastiach sociokultúrnej sféry, pritom podporovať bilaterálne obchodné, podnikatelské a ekonomické aktivity, ako aj kultúrne výmeny a projekty benefičného charakteru.


MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK A JEHO VZŤAH K TALIANSKUDOTYKY ANTICKÉHO RÍMA SO SLOVENSKOM


 

PREZENTÁCIA MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU.pdf


Bratislava 24. - 30. 11. 2014


II. BENEFIČNÝ KONCERT "STELLE DELL'OPERA"

II. Benefičný koncert "Stelle dell'Opera" sa uskutočníl 24. novembra 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod záštitou primátora hl. mesta Bratislava.

Na koncerte vystúpili slovenskí a talianski umelcI, hviezdy operného neba.

Za taliansku stranu sa na koncerte predstavili Riccardo Zanellato a Alessandro Civili. Za slovenskú stranu na koncerte vystúpili známi sólisti slovenskej opernej scény Martina Masaryková, Terézia Kružliaková, Ludo Ludha v sprievode vynikajúcej korepetítorky Júlie Grejtákovej. Spoluúčinkovali orchester The Classical Music Maniacs pod vedením J.E.Ružičku.

Celkovú atmosféru koncertu podporíli moderátorská dvojica Natália Navarská a Ľubomír Bajaník.

Čiastočný výťažok benefičného koncertu bol venovaný neziskovej organizácii Úsmev ako dar a Domovské vzdelávacie centrum.OPERNÝ SPEVÁK RICCARDO ZANELLATO


OPERNÝ SPEVÁK ALESSANDRO CIVILIPREZENTÁCIA MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU.pdf

M. R. Štefánik a jeho vzťah k Taliansku

Dotyky antického Ríma so Slovenskom

Benefičný koncert mladých talianskych a slovenských operných spevákov

Medzinárodná výstava obrazov talianskych a slovenských autorov

Benefičný koncert mladých talianskych a slovenských operných talentov

II. Benefičný koncert "Stelle dell'Opera"