HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

ITALIANSKONSULTING, s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2011.

Spoločnosť už niekoľko rokov poskytuje odborné vzdelávanie v talianskom jazyku slovenským inštitúciám a spoločnostiam.

Za posledných päť rokov rozvíjala úzku spoluprácu s medzinárodným networkom, ktorý tvorí skupina talianskych a slovenských podnikateľov, advokátov, profesionálov a odborníkov z rôznych oblastí spoločenského života a ponúka širokú škálu poradenských služieb a tlmočnícke a prekladateľské služby.

V spolupráci s vládnymi inštitúciami každoročne organizuje podnikateľské misie na podporu internacionalizácie talianskych firiem na slovenskom trhu.

V júli 2012 realizovala prvý ročník Medzinárodného festivalu "DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA", pod záštitou talianskych a slovenských inštitúcií, v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Bratislava a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Tento medzinárodný festival sa usporadúva dvojročne a jeho hlavným cieľom je prispieť k zintenzívňovaniu a posilňovaniu spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom v rôznych oblastiach socio-kultúrnej sféry, pritom podporovať bilaterálne obchodné, podnikatelské a ekonomické aktivity, ako aj kultúrne výmeny a projekty benefičného charakteru.

 

 

 

Od roku 2012 je partnerom medzinárodnej neziskovej asociácie ASPIM EUROPA (Asosiácia služieb pre malé a stredné podniky) so sídlom v Turíne, ktoré podporuje malých a stredných podnikateľov v rôznych krajnách sveta.          

 

 

Za rok 2014 získala dva významné ocenenia a certifikáty, vychádzajúce z unikátneho vyhodnotenie dát spoločnosti Bisnode Slovensko a Dun & Bradstreet. Patrila do skupiny spoločnosti s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republiky. Splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrila do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré mohli používať certifikáciu A ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.

 

 

Rovnako nemala záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti a nemala žiadne registrované dlhy v dostupných zdrojov. Z týchto dôvodov, bola zaradená do Registra solventných firiem Slovenskej republiky.


 

 

Bola jedna zo slovenských firiem vybraných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby sa zúčastnila na "Slovensko-talianske obchodné fórum", v ktorom viedla priame individuálne rokovania s vybranými talianskymi podnikateľskými subjektami a inštitúciami. Toto významné bilaterálne podujatie sa konalo v dňoch 16. - 17. júna 2015 v historických priestoroch pamätníka Vittoriano a na Slovenskej ambasade v Ríme a bolo organizované v spolupráci so SARIO, CAMIT, CAMCOM Roma a Confindustria.

 

 

 

 

Ako jediná slovenská registrovaná firma sa zúčastnila medzinárodnej konferencie a B2B stretnutí "Europe: the taste for travelling", ktoré boli organizované Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikania a malých a stredných podnikov), pri priležitostí EXPO Milano 2015 - Food Tourism Week. Konferencia a B2B strenutia sa konali dňa 28. septembra 2015 v priestoroch zastupiteľstva Europskej komisie v Miláne, kde sa stretli zástupcovia spoločností, klastrov a inštitúcií zo 40 krajín.

 

 

 

 

Bola tiez súčasťou podnikateľskej misie, vedenej Štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý otvoril seminar "Explore Slovak business potential" pri príležitosti prezentácie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Milano 2015.

 

 

Vďaka úzkej spolupráce so Slovenskou agenturou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), mala možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie "EU-ASEAN Days: Joint cooperation to enhance business and investment opportunities" a B2B rokovaní s potencionálnymi zahraničnými partnermi z 27 krajín, ktoré boli organizované Európskou komisiou v dňoch 29. - 30. septembra 2015 v sídle Assolombarda v Miláne.

 

 

 

Po prvýkrát bola oficiálnym partnerom "Slovenskej kooperačnej burzy 2015", organizovaná Slovenskej agenture pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá sa konala 10.11.2015 v Bratislave. Od roku 2007, je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku a priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1200 fimám z 30 krajín.

 

 

 

Na konci roka 2015 nadviazala nové kontakty a spoluprácu na medzinárodnej konferencii "Italy & Slovakia building together" a na stretnutiach B2B s talianskymi developerskými, stavebnými, inžinierskymi a projekčno - realizačnými spoločnosťami. Organizátorom podujatia bol ICE Italian Trade Agency v spooka lupráci s Ministerstvom pre hospodársky rozvoj Talianskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a cezhraničnej spolupráce Talianskej republiky, Veľvyslanectvom Talianskej republiky v Bratislave, ANCE (Talianske národné združenie stavebných spoločností), OICE (Talianske združenie inžinierskych, projekčno - realizačných a technicko hospodárskych poradenských organizácií) a Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou

 

 

 

 

Na začiatku roka 2016 sa stala členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory.

 

 

Na závere mája 2016 bola partnerom podnikateľského workshopu pod názvom „Projekty zamerané na energetiku, infraštruktúru a životné prostredie na Slovensku a v Taliansku “ a zúčastnila sa na stretnutia B2B, ktoré boli organizované Taliansko-slovenským konzorciumom pre energetický priemysel a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

 

 

 

Zorganizuje prvý ročník gastronomického podujatia a medzinárodnej konferencie o vinársko-gastronomickom turizme ITALIAN-SLOVAK GASTROTOUR 2017 v druhej polovici septembra 2017.
 

Oficiálne uvádza nový medzinárodný projekt CLUB ITALY ÁNO v januári 2018.

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI.pdf

 

CREDITWORTHY.pdf

 

REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM.pdf